1η Ετήσια Συνάντηση Δικτύου Europe Direct Ελλάδας

Η πρώτη ετήσια συνάντηση του Δικτύου Europe Direct Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων – Divani Caravel Hotel – στην Αθήνα με τους εκπροσώπους των κέντρων για το μέλλον της Ευρώπης.
Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
• Eπικοινωνιακές Ευκαιρίες «Next Generation EU»
• Επικοινωνιακές Ευκαιρίες «Το νέο ΕΣΠΑ»,
• Παραπληροφόρηση, ο ρόλος των ED
• Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, ο ρόλος των ED
• Δημοσιογραφικό σεμινάριο-Media και ED
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ιονίων Νήσων αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας της τοπικής κοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ως στόχο την προβολή της Ευρωπαϊκής Διάστασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και την υποστήριξη και διάδοση του έργου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Ο κ. Καποδίστριας δήλωσε «Ένας καλά ενημερωμένος πολίτης αποτελεί τον καλύτερο εταίρο μιας δημοκρατικής και αποτελεσματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενημέρωση αφορά σε όλους τους πολίτες των Ιονίων Νήσων, όλων των ηλικιακών ομάδων, γύρω από θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ και ιδιαίτερα στους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκών προγραμμάτων».
 “Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις, κ. Νιόβη Ρίγκου, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την κ. Παλαιολόγου Νέλλη, network coordinator για τις συμβουλές τους στη λειτουργία του γραφείου Europe Direct Ιονίων νήσων, τους κυρίους, Ιωάννη Φίρμπα, Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εθνικός Συντονιστής για τα ΕΔΕΤ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) για την παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ και τον Χάρη Κούντουρο, υπευθύνο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τη βοήθεια τον προγραμματισμό σχετικής εκδήλωσης στη Ζάκυνθο”.
Πηγή: Ημέρα τση Ζάκυνθος
Μετάβαση στο περιεχόμενο