Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ιονίων Νήσων Europe Direct
Το κέντρο εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που αριθμεί περίπου 500 κέντρα
στα 28 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 17 βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα Κέντρα
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και βρίσκονται υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε κράτος-μέλος.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ιονίων Νήσων αποτελεί δίαυλο
επικοινωνίας της τοπικής κοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχει ως στόχο την προβολή της Ευρωπαϊκής Διάστασης της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων καθώς και την υποστήριξη και διάδοση του έργου της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Η ενημέρωση αφορά σε όλους τους πολίτες των Ιονίων Νήσων, όλων των ηλικιακών
ομάδων, γύρω από θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες προσαρμοσμένες
στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την
ΕΕ και ιδιαίτερα στους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των
πολιτών, όπως σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, περιβάλλοντος και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ένας καλά ενημερωμένος πολίτης αποτελεί τον
καλύτερο εταίρο μιας δημοκρατικής και αποτελεσματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε!
Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων &
Υποθέσεων
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Μετάβαση στο περιεχόμενο